خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

🔹 Youtube Service🔹

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2540
🔸 ویو یوتیوب شورت ویدیو - جبران ریزش 30 روزه  🔸
66,000 تومان
5000 / 10000000
2541
🔸 ویو یوتیوب  - جبران ریزش 30 روزه  🔸
66,000 تومان
500 / 10000000
2539
🔸 ویو یوتیوب - فست - جبران ریزش خودکار  🔸
78,000 تومان
20000 / 200000
2544
🔸 لایک یوتیوب  🔸
80,000 تومان
10 / 50000
2545
🔸 کامنت یوتیوب  🔸
400,000 تومان
10 / 1000
2543
🔸 واچ تایم یوتیوب  🔸
490,000 تومان
100 / 10000
2542
🔸 سابسکرایبر یوتیوب - ارسال سریع - جبران ریزش 30 روزه  🔸
780,000 تومان
100 / 10000

🔹 Instagram Service 🔹

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2531
🔸 ویو اینستاگرام + ایمپرشن و ریچ  🔸
3,000 تومان
100 / 50000000
2532
🔸 ویو استوری  🔸
5,000 تومان
10 / 1000000
2530
🔸 لایک اینستاگرام + ایمپرشن 🔸
17,000 تومان
10 / 300000
2534
🔸فالوور اینستاگرام - جبران ریزش  🔸
44,000 تومان
50 / 5000000
2536
🔸 کامنت +500 کا  🔸
108,000 تومان
1000 / 1000
2533
🔸 کامنت اینستاگرام - متن دلخواه 🔸
190,000 تومان
10 / 10000
2538
🔸 کامنت +10 کا - ارسال آهسته🔸
20,000,000 تومان
1 / 30
2537
🔸 کامنت +10 کا - ارسال سریع  🔸
35,880,000 تومان
1 / 40
2535
🔸 کامنت تیک ابی  🔸
75,000,000 تومان
1 / 13
2556
-VIP-
99,999,999 تومان
5 / 15

🔹 Twitter Service 🔹

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2549
🔸 ویو توییتر  🔸
4,000 تومان
10 / 20000000
2547
🔸 لایک توییتر | ریزش خیلی کم 🔸
120,000 تومان
50 / 10000000
2548
🔸 ریتوییت توییتر | ریزش خیلی کم 🔸
149,000 تومان
10 / 5000
2546
🔸 فالوور توییتر | جبران ریزش 30 روزه 🔸
195,000 تومان
100 / 250000
2550
🔸 کامنت توییتر  🔸
2,900,000 تومان
10 / 250

🔹 facebook Service 🔹

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2553
🔸 لایک پست 🔸
30,000 تومان
100 / 20000
2554
🔸 ویو پست 🔸
34,000 تومان
500 / 100000000
2551
🔸 فالوور پیج  🔸
130,000 تومان
1000 / 50000
2552
🔸 لایک پیج  🔸
130,000 تومان
1000 / 50000

🔹 Linkedin Service 🔹

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2555
🔹 فالوور لینکدین🔹
280,000 تومان
300 / 5000